Lucia Ladiva Bužeková

Nachádzate sa tu

Vyštudovala som divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a divadelnú výchovu na JAMU v Brne. Absolvovala som tiež bohatú škálu neformálneho vzdelávania v oblasti divadla, tanca, spevu, pedagogiky, psychológie, antropológie a etnológie. Intenzívne som sa vzdelávala aj v témach slovanského vedomeckého učenia a obradov prírodných národov. V minulosti som sa venovala najmä experimentálnej divadelnej tvorbe a jej aplikácii do rôznych oblastí (pedagogika, sociálna práca, osobnostný rozvoj, práca s verejným a špecifickým priestorom, antropológia, etnológia). Bola som lektorkou mnohých workshopov a seminárov na Slovensku i v zahraničí. Prednášala som na VŠMU v Bratislave, JAMU v Brne a UKF v Nitre. Pred štyrmi rokmi som mala intenzívny zážitok stretnutia so smrťou a odvtedy sa moje smerovanie výrazne zmenilo. Začala som sa venovať osobnému rozvoju a práci s vedomím. Navštívila som množstvo seminárov, workshopov a terapií, učila som sa technikám ako EFT, RUŠ, systemické konštelácie, tranzové tance, Cesta, regresná terapia, dychové a meditačné techniky, fytoterapia, aromaterapia a ďalšie. Pred dvoma rokmi som stretla svojho sprievodcu a učiteľa Jorgeho, tanečníka Slnka a šíriteľa tradičnej indiánskej spirituality a odvtedy sa učím a inšpirujem, od neho i ďalších, pri obradoch potnej chyže, hľadania vízie a práci s rastlinami sily.

Svoje skúsenosti z oblasti aplikovanej psychológie v divadelnej tvorbe teraz prepájam s ďalšími oblasťami svojho záujmu, ktorými sú najmä obrady inšpirované múdrosťou predkov, mimoriadne stavy vedomia, liečivá sila hudby, aplikovaná psychológia a celostná medicína. V súčasnosti žijem na Zaježovských lazoch, v spoločenstve na Bráne a venujem sa najmä rodine a budovaniu vedomých vzťahov s členmi spoločenstva, ako aj so všetkým, čo ma obklopuje. Okrem toho sa stále hlbšie vzdelávam v rôznych technikách vedúcich k celistvosti a spolupracujem s jednotlivcami i organizáciami, ktoré sa orientujú na harmonizáciu prostredia, tela, mysle a na rozvoj vedomia. Venujem sa aj divadlu v krajine, hudbe a tantre. Svoje skúsenosti odovzdávam ďalej vo forme workshopov, seminárov, ženských kruhov, harmonizačných a iniciačných rituálov, individuálneho sprevádzania a poradenstva. Spievam a hrám v hudobnom zoskupení Tóny Brány, ktoré vníma a tvorí hudbu ako liek pre dušu.

Novinky na email

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Prihlásenie