Kateřina Fojtíková

Nachádzate sa tu

Provázím jednotlivce i skupiny na cestě spojování se s vlastními zdroji síly, tvořivosti a uzdravování. Tvořením, hravostí i ztišením a nasloucháním sobě samým si připomínáme, že jsme tvůrci našich životů a máme všechny potřebné nástroje pro naplnění vlastní cesty. Spoluhráčem, zrcadlem hlubokých niterných procesů i léčitelem je nám při tom příroda. Spojení se s jejími cykly a živly i prožívání vlastní tělesnosti a obrazivosti nás podporuje v citlivějším vnímání vlastního růstu k celistvosti.

Při tvořivých a léčivých programech pro děti, mladé lidi i dospělé vycházím z divadelního vzdělání, vzdělávání se v arteterapii a aktuálního výcviku v dramaterapii. Mým nejdražším učitelem je život sám, praxe inckého medicine wheelu a moudrost původních národů vůbec. Inspiruji se principy hlubinné ekologie a zkušenostmi léčitelů a šamanů, usilujících o znovuobnovení vnímání hluboké souvislosti mezi celistvým prožíváním života a vztahem k přírodě. Opírám se o zkušenosti z tvořivé práce s různorodými skupinami od dětí s komplikovanými hendikepy, z dětských domovů či uprchlického tábora, po vysokoškolské studenty, mezinárodní dobrovolníky, mladé umělce, zralé ženy i celé rodiny. Překládám a tlumočím z angličtiny, vyživuje mě intuitivní zpěv, tanec, hravost, psaní, bdělá vnímavost a živé setkávání s druhými.

Zvu vás na cestu k spolutvorbě harmonie, vnitřního naplnění i uzdravování se prostřednictvím kontaktu se sebou samými, druhými a přírodou:

– tvořivé a harmonizující programy vycházející z principů arteterapie, dramaterapie a vyživujícího kontaktu s přírodou
– osobní i skupinové rituály k obnovení harmonie, k podpoře v složitých životních situacích či k přípravě na důležité životní změny (přechody)
– rituály k obnovení harmonie v našich vztazích s přírodou, spojení s životodárnými sílami
– individuální provázení při obnovování spojení s vlastní sílou, tvořivostí a moudrostí
– sdílení moudrosti inckého medicine wheelu a inckých iniciačních rituálů

Novinky na email

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Friends on the web


Prihlásenie