HUICHOLOVIA NA BRÁNE ~ Tomáš Bužek

Nedávno sme na Bráne privítali vzácnu návštevu - liečiteľa marakame a starešinu kmeňa Huicholov Dona Julia a jeho syna Nicolasa. Po dlhé roky don Julio zastával rôzne funcie vo svojej komunite. Okrem iného bol posledné roky starostom. Teraz však kvôli veku - má 68 rokov - zanechal starostovanie mladším a naplno sa odovzdal svojej ďalšej úlohe - úlohe Cantadera - speváka na tradičných huicholských obradoch. 

Huicholovia - vo vlastnom jazyku si hovoria Wixaritari - žijú roztrúsnene v malých spoločenstvách v niekoľkých štátoch Mexika. Spolu ich je okolo 20 000. Huicholská kultúra je vystavaná okolo obradov pri najrôznejších príležitostiach. Obrady vedie skúsený Cantador, ktorý svojim zvláštnym a monotónnym - v žiadnom prípade však nie nudným - spevom vytvára rámec pre obrad a zároveň otvára spojenie medzi ľudským svetom a svetom duchov. Huicholovia majú vo veľkej úcte prírodný svet. Matku Zem, Slnko, živly i prírodných duchov, ktorých volajú Kakayari. Don Julio s nimi komunikuje v snení a pomocou posvätnej rastliny Huicholov - Hikuri. Hikuri sa používa aj pri mnohých huicholských obradoch na prehĺbenie spojenia s prírodným svetom a na liečenie.

Počas svojho obdobia starostovania sa don Julio nemohol na dlhšie vzdialiť zo svojej dediny, teraz sa však vybral spolu s Nicolasom a dvoma mexickými sprievodcami na cestu po Európe. Na viacerých miestach v rôznych štátoch priniesli tradičný huicholský obrad a liečenie.

Liečenie, ktoré robí don Julio, prebieha veľmi zaujímavo: don Julio doslova vysaje z človeka hrudku podobnú kryštáliku o veľkosti - aspoň čo som mal možnosť vidieť - 3 až 8 mm a rôznych farieb od priehľadnej, ružovkastej až po čiernu. Podľa dona Julia je rast kryštálika spôsobený nerovnováhou medzi prijímaním a dávaním. Keď je kryštálik čierny, môže to viesť až k prepuknutiu choroby. Tento spôsob liečenia ovláda viacero liečiteľov marakame a zvyknú sa raz ročne takto čistiť aj navzájom.

Z dona Julia sála úžasný pokoj a akoby okolo neho inak plynul čas. Stretnúť sa s ním znamená stretnúť sa s iným typom vedomia. A o čo je jeho vedomie vzdialenejšie tomu nášmu každodennému , o to bližšie je svetu duchov, predkov a prírodných bytostí.. Vďaka - Pamparios...